You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • Xidmətlərimiz

  Fiziki və hüquqi şəxslərə aşağıdakı mühasibat və vergi xidmətlərini təklif edirik:
  ✓Vergi hesabatların hazırlanması (Sadələşdirilmiş, ÖMV və sair hesabatlarının göndərilməsi);
  ✓ƏDV hesabatının aylıq göndərilməsi və ƏDV əvəzləşdirilməsi;
  ✓DSMF hesabatlarının hazırlanması (məcburi dövlət sosial sığorta hesabatı və işsizlikdən sığorta haqqında hesabat);
  ✓Statistika hesabatlarının hazırlanması;
  ✓Məşğulluq hesabatlarının hazırlanması;
  ✓Müəssisənin fəaliyyət növü və kodun alınması;
  ✓Hüquqi və Fiziki şəxsin fəaliyyətinin aktivləşməsi, ləğvi və bərpa edilməsi əməliyyatları;
  ✓Vergi orqanı ilə danışıq və yazışmaların aparılması;
  ✓Vergiyə dair daimi məsləhət xidmətləri;
  ✓Kassa əməliyyatlarının uçotu;
  ✓Bank əməliyyatlarının uçotu;
  ✓Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmaların uçotu ( avans hesabatı);
  ✓Ticarətdə satılmış , eyni zamanda gömrükdən gətirilən malların maya dəyərinin hesablanması;
  ✓Kadr uçotunun təşkili (işə qəbul, xitam, vəzifə və maaş dəyişikliklərinin elektron hökumət portalına daxil edilməsi; işə qəbul, işdən çıxma, vəzifə dəyişikliyi əmrlərinin yazılması və.s.);
  ✓Əmək haqqının uçotu (əmək haqqı və ona bərabər tutulan ödənişlərin (ezamiyyət, məzuniyyət, xəstəlik vərəqəsi, overtime, gecə növbəsi və s.) hesablanması və işçilərə ödənməsi);
  ✓Debitor və Kreditorlarla hesablaşmalar(alıcılar və satıcılarla hesablaşmalar);
  ✓Maliyyə hesabatlarının hazırlanması (Balans və sair);
  ✓Mühasibatlığa dair daimi məsləhət xidmətləri.